Specifieke activiteiten

 

 In het algemeen

–       Wij steunen organisaties als ‘Plan International’ en het ‘Wereld Natuur Fonds’ op jaarlijkse basis.

–       Ten slotte heeft de stichting een studentenhuis in Aberdeen gevestigd voor onze middelbare scholieren en voor anderen die op de omringende boerderijen wonen. Er verblijven  nu  jongens en meisjes onder toezicht van een   huismoeder.

 Op de Kriegershoek 

 

–       Op het reservaat bouwden we met zoveel mogelijk milieuvriendelijke bouwstoffen, 4 comfortabele huizen voor de families die bij ons wonen en werken. Hun energie komt van zonnepanelen en het warme water van zonneboilers.

–       Met de hulp van de vrouwen die op de Kriegershoek wonen en werken onderhouden we een weekend-, en vakantie-

school. Veel van de kinderen in de townships zijn zonder voedsel, zorg of toezicht, met name tijdens de schoolvakanties. Een aantal van hen wordt door onze mensen uitgenodigd om tijdens de vakantie te komen logeren . Voor onze eigen kinderen en voor de bezoekende kinderen hebben we een klaslokaal ingericht met lesmateriaal, boeken en allerlei speelgoed. Veel van het speelgoed komt van onze vrienden in Nederland. De kleintjes wonen bij de werkers in huis terwijl er voor de tieners een apart vakantiehuisje is. De stichting zorgt voor voedsel, kleding, ook voor een groot deel uit van onze vrienden in Nederland, en een schone, veilige omgeving. In de ochtend worden de kinderen beziggehouden in de klas, in de namiddag zijn ze zijn vrij en spelen buiten. Om de natuur te ervaren, het wild te zien en iets te leren over het milieu nemen we ze mee op autotochtjes of wandelingen in het veld. Na de vakantie zorgt de stichting ervoor dat zij naar huis gaan met schoolkleding en schoolschoenen.

–       Tijdens de schoolvakanties mogen de grotere jongens met onze werknemers mee om in en met de natuur te leren werken. Zo kunnen ze ook wat verdienen, de jongsten wat zakgeld, de ouderen een echt salaris.

 

 

 

 

Individuele gevallen

–       Een 14-jarige doofstom meisje, dat op de oude boerderij woonde toen we hem kochten, is door de stichting voorzien van gehoorapparaten na een medisch en psychosociaal onderzoek in Port Elizabeth. Gedurende twee-en-half jaar kreeg zij taalles van een logopediste in Graaff-Reinet, en werd ze op de Kriegershoek voorbereid toegelaten te worden op de ‘Nuwe Hoop Skool’ voor slechthorenden in Worcester. Daar leerde ze gebarentaal, en werd gedurende drie jaar opgeleid tot industriëel naaister. Ze is nu actief in een beschermde werkplaats en woont en werkt in een kinderopvangcentrum in Graaff-Reinet.

–       Een doodzieke jongen werd opgepikt van de straat, naar de kliniek gebracht voor medische hulp en werd daarna op de Kriegershoek opgenomen als een van haar bewoners. Maar, omdat hij te lang op de straat had geleefd kon hij zich niet aanpassen aan een geordend leven op het reservaat. Hij ging terug naar Aberdeen en woont nu bij een familie die voorheen op de Kriegershoek werkte. Hij is gezond, gaat regelmatig naar school en schijnt het redelijk goed te doen.

–       Een ander meisje dat we aantroffen toen we de oude boerderij kochten had een hazenlip en een gespleten gehemelte. De stichting heeft haar door verschillende medische specialisten in Port Elizabeth laten onderzoeken en er werd een plan opgesteld om haar in fasen chirurgisch te helpen.  Het project kon geen doorgang vinden, vooral omdat haar vader geen toestemming wilde geven, maar ook door problemen tussen de specialisten en het ziekenhuis waar de chirurgische en orthopedische correcties zouden plaatsvinden. Gelukkig doet ze het psychologisch en op sociaal gebied goed in haar eerste jaar op de middelbare school en groeide op, in de 6 ½ jaar dat we haar kennen, tot een trotse jonge dame, ondanks haar handicap. De stichting zal haar helpen om, als ze er klaar voor is, onder behandeling te komen van artsen in het universiteitsziekenhuis ‘De Grote Schuur’ in Kaapstad.

 

 Posted by at 10:52 am