De stichters en bestuursleden

 

 

De Arpana Foundation werd opgericht door Bert Schade en Arpana Landheer. Bert heeft een financiële achtergrond, Arpana is psycholoog. Vele jaren reisden ze door Afrika, geïntrigeerd door haar natuur. Weinig wisten zij van haar bevolking.

 

“Door het bezoeken van de vele nationale parken ontdekten we dat in het streven om de natuur te beschermen de behoeften van de bevolking in de meeste gevallen buiten beschouwing werden gelaten. Vaak worden de mensen verdreven van hun grond om het land terug te geven aan het wild en als zodanig worden zij verdreven van hun natuurlijke voedselbronnen. Vanaf dat moment heet hun jacht stroperij en wordt jagen de bevoorrechte activiteit van goed betalende toeristen. De bevolking ontving weinig in ruil. Dit geeft de inheemse bevolking genoeg redenen om zich tegen natuurbescherming te verzetten en levert uiteindelijk voor alle betrokkenen grote problemen op. Het leek ons dat bij de bescherming van de natuur ook de zorg voor mensen hoort.”

 

Deze zienswijze wijzigde voor Bert en Arpana het doel van hun reizen.

 

“Na onze pensionering hoopten wij ons te kunnen aansluiten bij de vele mensen die zich inzetten voor natuurbescherming en ondersteuning van kinderen in achterstand situaties. Onze zoektocht begon met het bestuderen en bezoeken van projecten en organisaties in Afrika. Uiteindelijk hebben we besloten dat het voor ons het beste was om een eigen stichting op te richten, die haar eigen kleine projecten uitvoert. We beseften dat we ook moesten zoeken naar samenwerking met andere organisaties met soortgelijke doelstellingen en met meer kennis en we waren zo gelukkig om vrienden te vinden met speciale expertises die bereid waren om ons te steunen. ”

 

Dus, naast Bert en Arpana, het bestuur van de Arpana Stichting bestaat uit medisch-, behoud van de natuur- en public relations deskundigen:

  • Dr. E.D. Wolff, kinderarts / nephrologist;
  • Drs. H. Poerbodipoero, huisarts;
  • De heer R.C.A.M Kuulkers, adviseur van het Wereld Natuur Fonds en pr-deskundige.

 

 

Doelstellingen in het algemeen:

De Arpana Foundation is een onafhankelijke internationale organisatie die gericht is op de bescherming en ontwikkeling van kinderen en het behoud van de natuur. De kern van het werk is  het zorgen voor, beschermen en ondersteunen van kansarme kinderen. We bieden ze een schone, veilige en zorgzame omgeving, proberen hun ontwikkeling te stimuleren en hen bewust te maken van de natuur waarin ze leven en waar ze van afhankelijk zijn.

 

Wat die stichting aanbiedt wordt gekenmerkt door diversiteit, zonder aanzien des persoons. De stichting stimuleert en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek dat in overeenstemming is met haar doelstellingen en projecten van verwante stichtingen en lokale organisaties of initiatieven. De Stichting werkt zoveel mogelijk met vrijwilligers en kiest voor kleine of individuele projecten.

 

Het kan als bekend worden verondersteld dat over de hele wereld veel kinderen lijden onder extreem slechte of gewelddadige omstandigheden, veelal te wijten aan armoede. We hoeven daar zelf geen dramatische beelden aan toe te voegen. Tegelijkertijd is het grote verschil in rijkdom tussen de bewoners van deze wereld ook een goed-bekend feit. Zoals voor velen, geldt ook voor ons dat het vreugde geeft om te kunnen delen en enige verlichting te kunnen geven, al is het maar voor een enkeling.

 

 Posted by at 10:37 am