Beheer

 

Omdat het natuurreservaat omheind is en er geen grote roofdieren zijn, moet het evenwicht tussen de flora en fauna bewaard worden door beheer van het wild. Door periodieke tellingen en op basis van de resultaten moet er worden bepaald welke wildsoorten en hoeveel dieren moeten worden verwijderd. Dit gebeurt op de meest onopvallende manier om geen onrust voor het wild te veroorzaken.  Ook moet regelmatig nieuw wild worden ingebracht om te voorkomen dat er inteelt plaats vindt. Als het mogelijk is vindt er een uitwisseling plaats met andere reservaten. Dit alles met advies en onder toezicht van de daartoe aangewezen overheidsinstantie in Graaff-Reinet.

Personeel

Al onze vaste medewerkers  wonen op het reservaat. Behalve nieuwe woningen verschaffen we electriciteit d.m.v. zonne energie, stromend koud en warm water, riolering, zonne boilers, vervoer van- en naar- Aberdeen/school, medische verzorging, voor de kinderen educatie en ontspanning gedurende de vakanties en een leesclub op zaterdag.

 

 

 Posted by at 11:20 am